More on Black Sand Mining

kwadernongtagaulat
April 21, 2009

SAND MINING

The industry of mining the sand along the shores of Buguey, Cagayan is alive and healthy. Consequently, however, an environmental problem is feared to emerge. The main reason for mining the sand is to get magnetites, a mineral used in the manufacture of steel products. The trouble is, magnetites are what help keep shorelines intact. According to the Philippine Mining Act, mining activities 500 meters from the ocean is prohibited. This makes sand mining in Buguey against the law. It is said that the sand mined from Buguey is brought outside of the Philippines to a company in Korea. Despite it being against the law, the Governor himself permitted the mining operations. How is the problem dealt with if at all?

= = = = =
MINAHAN SA TABING-DAGAT

Masigla ang industriya ng pagmimina ng buhangin sa tabing-dagat ng Buguey, Cagayan. Ngunit ang buhay na buhay na industriyang ito, nagdudulot naman ng unti-unting kamatayan sa kalikasan. Ang pangunahing pakay kasi sa kinukuhang buhangin ay ang magnetites, isang mineral na ginagamit sa paggawa ng mga produktong bakal. Ang problema, magnetites ang nagpapanatiling solido sa baybaying dagat dahilan para hindi ito tuluyang gumuho. Ayon sa Philippine Mining Act, ipinagbabawal ang pagmimina hanggang 500 metro mula sa dagat. Kaya ang pagmimina ng buhangin sa Buguey ay labag sa batas. Sinasabing inilalabas ng Pilipinas ang nakukuhang buhangin sa Buguey at dinadala sa isang kumpanya sa Korea. Sa kabila ng pagiging labag nito sa batas, mismong Gobernador ang nagpahintulot sa operasyon ng naturang pagmimina. Paano inaaksyunan ang problema kung may ginagawa man tungkol dito?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: